Пукната скала

Речно Водохващане “Пукната скала “ и КИ “Пукната скала” представляват началото на едно значително, за жителите на град Самоков, съоръжение, което е уникално поради начина на изпълнение.
* КИ„Пукната скала“ – Дълбока изворна вода от гранитни масиви, четири гърла в протежение на  50м. дълбочина. Дебита варира от 70-181 л/с. Разположен е на десния бряг н река Бели Искър, но значително по-високо от нея.

Довеждащият водопровод за село Доспей, и град Самоков е изграден през 50-те години на миналия век и е с яйцевидния профил на тръбата. Дължината му е  над 9 км и е част от водоснабдителната система на гр. Самоков. Първата част от трасето е с дължина  над 5 км (от водоизточниците до ревизионна шахта „Крайна“)  и представлява бетонов канал с яйцевидна форма, със сечение 600/900 мм. Трасето на водопровода във втория участък (от  РШ „Крайна“ до напорен резервоар 4000 куб. м) е с дължина около 4 км  и  е изграден от азбестоциментови тръби с диаметри 250 мм и 300 мм.

През 2022 г. ВиК София – област изпълни профилактика чрез почистване на тръбопровода. В отделни участъци съоръжението е трудно достъпно за ремонт и поддръжка и беше силно амортизирано. Горната част на “Яйцето”,  е изградена като капак на водопровода и беше амортизирана ( неводоплътна). При повишаване на нивото на водата във водопровода се образуват течове, които причиняват наводняване и овлажняване на част от терените, през които преминава.  По време на профилактиката, освен почистване на вътрешността на водопровода,  е възстановена водоплътността му. По този начин е защитена вътрешността на съоръжението от проникване на корени, които стесняват обема и намаляват капацитета му.

Също така бяха монтирани измервателни устройства по трасето и по този начин успешно проследяваме ефективността на работата на водоснабдителната система

Оценяваме направената инвестиция, като изключително значима и успешна. С реализацията и успяхме да намалим закупената вода с 150 000 м3 средно за месец. Спестените средства, в следствие подобренията по съоръжението, ще послужат за подмяна на амортизираните участъци и подобряване на цялостното състояние на водоснабдителните системи.

В допълнение към извършените подобрения, през 2024 г. планираме рехабилитация и на азбестоциментовия участък от тръбопровода, след РШ „Крайна“. За тази цел се обърнахме  към проектанти, които ще предложат най-доброто решение за подмяна на тръбите с материали, отговарящи на съвременните технически и експлоатационни изисквания. Подмяната на тръбите ще включва и увеличение на диаметъра, което ще позволи по-ефективно използване на водния ресурс.