Прогнозни цени на услугите за регулаторен период 2022-2026г.

На основание чл. 18 от Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София информира своите абонати, че предстои да бъдат внесени в Комисията за енергийно и водно регулиране за утвърждаване и одобряване следните цени за предлаганите услуги:

УслугаМярка2022 г.2023 г.2024 г.2025 г.2026 г.
1. Доставяне на вода на потребителите      
1.1. Битови и приравнените към тях потребителилв./куб.м1.8851.9892.0942.2562.357
2. Отвеждане на отпадъчни води      
2.1. Битови и приравнените към тях потребителилв./куб.м0.1690.2050.2300.2530.278
3. Пречистване на отпадъчни води      
3.1. Битови и приравнените към тях обществени и търговски потребителилв./куб.м0.9110.9430.9510.9580.969
3.2. Промишлени и други стопански потребители      
3.2.1. степен на замърсяване 1лв./куб.м1.1231.1621.1721.1811.194
3.2.2. степен на замърсяване 2лв./куб.м1.4741.5251.5381.5501.567
3.2.3. степен на замърсяване 3лв./куб.м2.1372.2122.2312.2472.273
4. Доставяне на вода с непитейни качествалв./куб.м0.5960.6610.7330.8150.920

Всички посочени цени подлежат на обществено обсъждане и ще бъдат в сила за регулаторен период от 2022 г. до 2026 г.