ВИДИМИ РЕЗУЛТАТИ И ПО-КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ ЗА  ЖИТЕЛИТЕ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Уважаеми жители на Софийска област,

Искаме да Ви запознаем със значимите постижения и инициативи, които реализирахме през последната година и половина. Като ВиК дружество, нашата основна цел е да осигурим висококачествени услуги за нашите клиенти.

Факт е, че ВиК сектора не е бил приоритетен в последните години и проблемите са неглижирани. Това е основната причина да сме поставени в ситуация на многобройни затруднения. Въпреки предизвикателствата, пред които се изправихме напоследък, ние с гордост можем да отчетем следните постижения:

 • Одобрен бизнес план: Благодарение на одобрения бизнес план,  имаме нови цени на услугите и сме в състояние да се разплащаме по-ефективно с доставчици на материали, услуги и електроенергия. Стабилизирахме финансовото състояние на дружеството, което ни позволява да насочваме нашите инвестиции в подобряване на поверената ни за стопанисване инфраструктура и съоръженията по нея.
 • Инвестиционна програма: Изпълняваме инвестиционната програма за 2023година , която е заложена в нашия бизнес план. Вече успяхме да постигнем значителен напредък в изпълнението ѝ, като до момента са подменени над 17 километра от водопроводната мрежа и над 300м в канализационната. Междувременно работим  и по планиране на приоритетни обекти за следващата година. Въведохме използване на  мобилно приложение, в което нанасяме точното местоположение  на възникналите аварии. Така го превърнахме в инструмент за по-добро управление и планиране на инвестиции.
 • Приоритетна задача през последната една година беше намаляване на закупуваната питейна вода и насочване на спестените  средствата в подобряване на предлаганата услуга към Вас, нашите потребители. Като например само за 2023 година закупените водни количества от „Софийска вода“ АД са с 31,12% по-малко в сравнение със същия период през 2022 година и ще продължават да намаляват с целите и мерките които вземаме.
 • Подобрено клиентско обслужване: Работим усилено, за да подобрим връзката с клиентите си. Ето и няколко стъпки, които вече изминахме:
  • Разработихме специална форма, чрез която колегите от терен подават информация за настъпили аварии и планирани ремонти. 
  • Всички клиенти имат възможност да се запишат за получаване на известие за своето населено място. Щастливи сме че вече над 1000 потребители са абонирани за получаване на e-mail известия.
  •  През февруари разработихме форма в уебсайта си, чрез която клиентите могат да сигнализират, както при нарушено водоснабдяване, така и да зададат всички въпроси, които ги вълнуват.
  • Ние ценим мнението на клиентите си и ги насърчаваме да участват в анкетите ни. Можете да оцените обслужването като сканирате на QR кодове, които ще откриете в касовите салони на 9 от техническите райони.
  • Нашата уеб базирана анкета ни предоставя допълнителна обратна връзка от клиентите, които посещават сайта ни. Ние ценим както похвалите, така и критиките и работим усърдно, за да станем още по-добри.
 • Модерен диспечерски пункт: Открихме модерен диспечерски пункт, който ни позволява по-добро управление и бърза реакция при необходимост
 • Иновации: Ние сме отворени за новаторски идеи и опитваме се да внедряваме иновации в работата си, включително използването на сателити за откриване на аварии с цел по-бързо локализиране на възникнали аварии и своевременно намаляване на загубите на вода
 • Енергийна ефективност: Следим внимателно енергийната ефективност и оптимизираме разходите за електроенергия, с което постигаме значими резултати.
 • Събираемост: Работим усилено за подобряване на събираемостта си, като средният процент за последната година се държи на високо ниво в сравнение с предходни години.
 • Пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) и Пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ): Към момента ВиК-София област с гордост може да заяви, че изготви задълбочен анализ по отношение на мерките по подобряване работния и технологичния процес на станциите, като поетапно се извършва модернизация и подобрява режима им на работа. Състояха се срещи с външни фирми за изготвяне на оферти за изграждане на пречиствателни станции за питейни води в населените места със системно нарушаване качеството на предоставяната питейна вода

Вярваме, че с тези усилия сме направили значителни подобрения в качеството на предлаганите услуги и че големият брой от Вас ги оценяват. За тези, до които не сме достигнали, обещаваме да продължим да усърдно работим! 

Гордеем се с  постигнатото през последната година и половина, и продължаваме в същото темпо, като не на последно място искаме да Ви благодарим за активността от Ваша страна, тя ни помага в подобряване на предлаганите от наша страна услуги.

С уважение, 

Екипът на ВиК София