Поради падналия мокър сняг са възникнали аварии на електроразпределителната мрежа и няма ел. захранване на помпената станция, подаваща вода за гр. Елин Пелин. След отстраняването на авариите водоподаването за града ще бъде възстановено. Към момента няма подаден точен час за отстраняването на авариите.