Политика по качество, околна среда и здраве и безопасност при работа

Ръководството на „ВиК“ ЕООД – София официално декларира своята Политика по качество, околна среда и здраве и безопасност при работа, която е оповестена, разбрана, прилагана и достъпна за всички заинтересовани страни.