Полезни съвети

Уважаеми клиенти,

Във връзка със значителното застудяване и средноденонощни минусови температури, ВиК София – област напомня, че е необходимо да се предприемат мерки за предпазване на ВиК мрежите, инсталациите и водомерните възли във Вашите имоти от замръзване. На Вашето внимание предлагаме отново

Полезни съвети как да предпазите ВиК мрежите и водомерния възел в имота си от замръзване в студените зимни месеци

Задължение на клиентите е да се грижат за ВиК инсталациите и водомерните шахти/ възли в имотите си и да предприемат мерки срещу замръзване по време на зимните студове.

В помещенията, където се намира общият водомер на етажната собственост, във водомерните шахти или в други помещения, в които е монтиран водомер, температурата не бива да пада под 0°С. Ако това не е възможно, е необходимо водомерният възел да бъде добре топлпоизолиран и защитен от влага.

Когато температурите спаднат под 0°С рискът от замръзване на тръбите се увеличава. За да не се доусне това да се случи, препръчваме на клиентите да изпълнят следните мерки:

Спрете водата, ако не ползвате имота през зимата и изпразнете инсталацията.

Уверете се, че прозорците и вратите на неотопляемите помещения са уплътнени и плътно затворени.

Уверете се, че външните чешми не капят. За сигурност спрете водата към тях. Спукан кран или тръба би могло да доведе до теч, увреждане на инсталацията и голяма сметка за вода.

За да предпазите външните чешми и тръби от замръзване:

– Уверете се, че всички кранове са в изправност.

– Спрете водата към имота от спирателния кран.

– Източете водата от тръбите в имота.

– Уверете се, че всички допълнително свързани към водопроводната инсталация в имота елементи, като маркучи, поливни системи и др. са демонтирани.

– Спрете водата към всички външни чешми.

Изолирайте външните чешми. Материалите, с които се изолират външните чешми не трябва да поемат влага, да не се мокрят и съответно да не замръзват. Текстилни материали, одеала и др. не са подходящи за изолиране на външните чешми, защото те лесно ще се намокрят и след това – замръзнат.

Използвайте чували със стърготини или слама за изолиране вътре във външните водомерни шахти. Ако е възможно, изолирайте и капака на водомерната шахта. Препоръчително е за водомерната шахта да се монтира втори капак от дърво.  

При замръзнали тръби на водопроводната инсталация във вашия имот, се препоръчват следните действия.

– Размразявайте бавно и постепенно.

– За да освободите евентуално образувалата се пара от топящ се лед в тръбата, отворете най-близкия до замръзналото място кран на чешма.

– Може да използвате електрически сешоар за размразяване на тръбите като го поставите на най-ниската или средна степен или електрическа печка, която да поставите до замръзналата тръба. Уверете се, че не затопляте тръбите прекалено бързо.

– Размразяването трябва да се извършва по дължината на тръбата като се започне от края, който е най-близо до крана на чешмата.

– Не използвайте горелка или друг уред с директен пламък.