Ще се извърши реконструкция на част от довеждащ водопровод и направа на главни връзки. Водоподаването ще бъде преустановено!