Прекъсване и превръзване на абонати към нов водопровод