Поради ремонт на далекопровод на Електрохолд ще бъде спряно електрозахранването , в резултат на което ще бъде нарушено водоподаването на помпена станция Лесново, с.Нови хан и гара Елин Пелин