Прекъсване на водоподаването в кв.1 и кв.2, поради подмяна на 300м уличен водопровод и монтаж на спирателен кран