Нарушено водоподаване в селото поради извършване на профилактика на резервоара