Във връзка със строителни дейности на обект АМ „Европа“ временно ще бъде преустановено водоподаването за част от гр.Костинброд , с. Петърч и с.Опицвет