Реконструкция на уличен водопровод по проект от фирма