Присъединяване към нов уличен водопровод от фирма изпълнител