Поради отстраняване на авария на довеждащ водопровод от „Напоителни системи“ ЕАД-гр.Ботевград ще бъде нарушено водоподаването в част от в.з.Зелин и промишлената зона в гр.Ботевград