Поради прекъсване на водопроводно отклонение се спира непитейната вода