Реконструкция на уличен водопровод и канализация по проект от фирма