Реконструкция на ВиК мрежата, извършвана от външна фирма и монтаж на ПХ