Ремонт на помпен агрегат в Помпена станция „Искър“.

Възможно е нарушение във водоснабдяването след изчерпване водата в резервоарите.