Реконструкция на водоснабдителна и канализационна мрежа по улица „Васил Левски“