Изместване на довеждащ водопровод във връзка с проект за Модернизация на железопътната отсечка