Поради намален дебит на водата от събирателна деривация „Сребърна-Гински“ и аварирал въздушник по трасето на довеждащ водопровод за град Годеч, ще се наложи преустановяване на водоснабдяването на висока зона на града за отстраняване на проблемите.