Във връзка с реконструкция и модернизация на довеждащ водопровод ПЕВП Ф160, захранващ с. Петърч, временно ще бъде преустановено водоподаването за извършване на строително-монтажни работи в селото.