Подмяна на водопровод и подвързване на главни връзки