Подмяна на редукция на 1ви сондаж на Помпена станция Шияковци