Отстраняване на авария на водопровод на напоителни системи