В района на болницата, външната фирма работи по подмяна на водопровод.