Направа на водопроводни връзки при реконструкция на водопроводна мрежа