Отнесено речно водохващане на р. Стубленска, извършват се ремонтни дейности