Направа на водопроводни връзки по ул. „Борис I“, съгласно изпълнение на инвестиционната програма