Ремонтни дейности, извършвани от външна фирма. Ще бъде направена нова водопроводна връзка.