Връзки с нов и стар водопровод, изпълнение от фирма