Ще се извърши реконструкция на водопроводна мрежа по ул. Стефан Караджа ( в района на улици Раковска, Търново и Шипка). Дължината на трасето е около 300 метра и ще бъде подменено с ПЕВП Ф90. Ще бъдат и подменени сградните водопроводни отклонения в участъка. Очаква се ремонтните дейности да приключат до 24-ти Март 2023г.