Подмяна главен клон 3. АЦ Ф150 с ПЕВП Ф160 и 10 броя сградни водопроводни отклонения