Връзка с новоизграден водопровод (външна фирма). Възможни са нарушения във водоподаването