Връзка с реконструиран водопровод Крушовица-Вакарел ( ПЕВП DN200, с дължина на трасето над 2 км.) Същевременно е локализирана авария по същия водопровод в частта, която не е обект на реконструкция, и се работи по отстраняването ѝ.