Връзка с реконструиран водопровод Крушовица-Вакарел ( ПЕВП DN200, с дължина на трасето над 2 км.)