Реконструкция на водопроводната мрежа по 4 улици в гр. Етрополе