Възможно е нарушение на водоподаването поради подмяна на главен спирателен кран на довеждащ водопровод