Търсене на запушване на централния водопровод за с.Маджаре