Ремонтни дейности в района на детската градина.

В района на детскста градина