Подмяна на Довеждащ водопровод Искрец-Своге в двора на “Монделийз България“ ЕООД

Подмяна на Довеждащ водопровод Искрец-Своге в двора на “Монделийз България“ ЕООД