Официален отговор на „ВиК“ ЕООД – София, във връзка с „Официално становище на община Божурище“