Обучение на служителите на „ВиК“ ЕООД – София на тема „Загуби на вода или вода неносеща приходи“

В периода Август – Октомври 2022г. се проведе обучение на служители от различни екипи на „ВиК“ ЕООД – София на тема „Загуби на вода или вода неносеща приходи“.

Д-р инж. Атанас Паскалев изнесе лекции и проведе практически упражнения със служителите на следните теми:

1. Общо за водата, неносеща приходи и защо да намаляване загубите на вода

2. Определяне на ВОДЕН БАЛАНС на водоснабдителната система

3. Разработване на зони за управление на водопотреблението (DMA)

4. Разработване на стратегия за намаляване на водата неносеща приходи

Ние от „ВиК“ ЕООД – София  се стремим постоянно да подобряваме квалификацията и компетенциите на служителите си. Вярваме че това е правилната посока, в която трябва да се развиваме!

Поднасяме специални благодарности на д-р инж. Атанас Паскалев за споделения безценен опит.