Нов Диспечерски Център на „ВиК“ ЕООД – София

Имаме удоволствието да Ви представим съвременния ни диспечерски център, който е пътя към по-ефективното управление на мрежите и съоръженията, експлоатирани от „ВиК“ ЕООД – София. Този нов обект представлява изключително важна стъпка към по-напредналото наблюдение, контрол и реакция при аварийни ситуации.

Следене на ВиК Съоръжения в Реално Време

Диспечерският център е отговорен за наблюдение и контрол на нашите водоснабдителни съоръжения (напорни резервоари и помпени агрегати) чрез SCADA системата. Колегите в центъра осигуряват постоянна връзка със съоръженията и в реално време следят техния статус, гарантирайки нормалната им работа и предотвратявайки възможни нарушения.

Бърза Реакция при Аварии

В случай на авария, работата на диспечерския център е от съществено значение. Нашият екип реагира бързо и адекватно, което помага да се ограничат възможните щети и да се възстанови нормалното функциониране на системата възможно най-бързо.

Обслужване на Клиентите

Диспечерският център не е само техническо звено, но и важен канал за комуникация с нашите клиенти. Колегите приемат и обработват сигнали от клиенти, които постъпват както по телефона, така и през уебсайта ни. Тяхната отзивчивост и експертиза играят съществена роля в поддържането на добрия ни имидж и взаимоотношения с клиентите.

Млад и амбициозен Екип

Екипът на диспечерския център е съставен предимно от млади и амбициозни хора. Скоростта, с която се развиваме, изисква постоянно обновление и нови идеи. Това прави позицията идеална както за студенти, които търсят възможност за практически опит, така и за всички, които искат да изградят успешна кариера във водния сектор.

Възможности за Присъединяване

Ако споделяте нашите ценности, Ви каним да се присъедините към нашия екип. Вярваме, че този опит ще бъде изключително обогатяващ за Вас. С новите предизвикателства и възможности пред нас, сме сигурни, че заедно можем да постигнем още повече.

Новият диспечерски център е отражение на нашата постоянна ангажираност към качеството на услугите, които предоставяме. Продължаваме да се развиваме, сигурни в значението на работа  си и във влиянието, което оказваме върху живота на хората в Софийска област.

Присъединете се към нас по пътя към по-добро бъдеще във водния сектор. Нашето дългосрочно развитие зависи от екипа ни и затова Ви каним да бъдете част от него.

С уважение,

Екипът на „ВиК“ ЕООД – София