• гр.София, бул. Рожен №15
16Март2021

Информация за клиенти 15.03.2021г.

Информация за клиенти 15.03.2021г.

 1. Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната и препоръка в решение на Софийски оперативен щаб от 12.03.2021г. и с цел избягване струпването на клиенти и намаляване на възможността за предаване на вирусни инфекции (включително COVID-19), подаването на заявления за издаване на изходни данни, съгласуване на проекти, издаване на становища и съгласуване на проекти за ПУП, се препоръчва при възможност да се извършва онлайн.
 2. Заявленията са публикувани на сайта на Дружеството, като се подават при желание на клиента на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. При подаването им, те трябва да са придружени с необходимите документи, описани в съответното заявление. Издаването на входящи номера ще се извършва в деня на подаване на заявлението или на следващия ден. Входящ номер, ще Ви бъде изпратен обратно на имейла от който се подава заявлението.
 3. Дружеството ще приема и разглежда жалби, сигнали, заявления и предложения, изпратени на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Жалбата /сигнала /заявлението / предложението Ви ще бъдат регистрирани с входящ номер, който ще Ви бъде изпратен обратно на имейла от който се подава заявлението.
 4. Заплащането на таксите се извършва по банков път на следната банкова сметка:

        „ВиК” ЕООД - София

       БАНКА:  ЦКБ

       BIC:       CECBBGSF

       IBAN:     BG21CECB97901041084800

     5. Телефоните на които може да получите информация, относно движението на преписките са следните:

         „Център обслужване клиенти” – 02/813 00 62 от 8.30ч до 16.00ч.

        и за съответните общини:

 

община

служител

телефон

Божурище, Пирдоп, Златица

Иванка Изевкова

0876 423 391

Самоков, Костенец, Ихтиман, Долна баня

инж.Елизабет Механджийска

0876 419 639

Своге, Драгоман, Сливница, Годеч

инж.Димитрина Василева

0876 413 114

Елин Пелин, Горна Малина

инж.Анелия Раева

0876 423 757

Костинброд, Правец, Етрополе

инж.Мими Ангелова

0876 423 562

Ботевград

инж.Даниела Георгиева

0877 239 479

 

         както и на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

02Февруари2021

Важна информация за клиенти

ВАЖНО 

 

УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ,

 

На основание чл.2 ал.1 т.1 от Общите условия за предоставяне на В и К услугите, одобрени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране с решение №ОУ-09 от 11.08.2014г., в качеството Ви на собственик /ползвател/ притежател на вещно право на строеж на имоти, сте  потребител на В и К услугите извършвани от дружеството ни. В изпълнение разпоредбите на чл. 5 т. 13 от Общите условия, Вие сте длъжни да уведомите в 30 дневен срок ВиК оператора /“Водоснабдяване и канализация” ЕООД София/ за всички настъпили промени по идентификацията - смърт на титуляра на партидата, смяна на собствеността  и др.

            На основание чл. 59, ал.1, т. 1 от Общите условия, като потребител на услугите е необходимо да се идентифицирате по следния начин:

 • юридически лица- с пълно наименование, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция и други данни по регистрация, лицето, което го представлява, ЕИК, банкова сметка, документ удостоверяващ правото Ви на собственст /ако имате такъв/.
 • физическите лица – с трите имена, ЕГН и постоянен адрес по документ за самоличност, адрес на обслужвания имот и адрес за кореспондениця, телефон.

            На основание чл. 59, ал. 2  от Общите  условия, ВиК операторът ще Ви открие партида след подаване на Заявление по образец и представяне за справка на документи, съдържащи данни за идентификационните белези, подробно описани по-горе.

            С оглед на това, че към настоящия момент Вие не сте депозирали необходимите документи за откриване на партида, Вие не сте абонат на дружеството, поради което ще бъдем принудени да преустановим водоподаването към имота Ви.

            С настоящото Ви уведомяваме, че в 30 /тридесет/ дневен срок, считано от 15.02.2021г., следва да представите необходимите документи и подадете Заявление по образец за откриване на партида във “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. София, бул. „Рожен”№15 или в техническите райони на дружеството към съответните общини.

            След изтичане на 30 /тридесет/ дневния гратисен период, ще дължите административна такса за пререгистрация на партида.

В случай, че “ВиК“операторът прекъсне доставянето на вода по Ваша вина, разходите по  възстановяването, ще бъдат за Ваша сметка.

25Ноември2020

Информация за клиенти 25.11.2020г.

Информация за клиенти

 1. От 01.12.2020 г. до 31.12.2020 включително се прекратява работата с клиенти  в „Центъра за работа с клиенти“ на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД София,  на находящ се на бул. Рожен №15 в гр. София
 2. Преустановява се приема на граждани в сградите на Дружеството,включително и в приемната на Дружеството.
 3. Дружеството ще приема и разглежда жалби, сигнали, заявление и предложения само изпратени на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Жалбата/сигнала/заявлението/предложението Ви ще бъде регистрирани с входящ номер, който ще Ви бъде изпратен обратно на посочения от Вас имейл на по-късен етап.
 4. Подаване на заявления за издаване на изходни данни, съгласуване на проекти, издаване на становища и за съгласуване на ПУП–ове, се извършва онлайн.
 5. Заявленията са публикувани на сайта на Дружеството, като се подават при желание на клиента на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..При подаването им, те трябва да са придружени с необходимите документи, описани в съответното заявление. Издаването на входящи номера ще се извърши на по-късен етап.
 6. Пререгистрации и сключване на окончателени договори ще се извършват след възстановяване на нормален режим на работа на Дружеството.
 7. За въпроси касаещи заявленията, клиентите могат да се свързват със следните телефони:

          0876 423 562;

         0876 419 639;

         0876 413 114;

         0876 423 391;

         0876 423 757;

         както и на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 1. Молим клиентите да се обръщат към телефон 02/813 00 66 за аварии и планови ремонтни дейности на „ВиК” ЕООД София, да използват онлайн-заявките за услуги през сайта на дружеството и известните електронни канали за комуникация.
06Ноември2020

Информация за клиенти 06.11.2020г.

Информация за клиенти

 1. От 09.11.2020 г. до 30.11.2020 включително се прекратява работата с клиенти  в „Центъра за работа с клиенти“ на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД София,  на находящ се на бул. Рожен №15 в гр. София
 2. Преустановява се приема на граждани в сградите на Дружеството.
 3. Дружеството ще приема и разглежда жалби, сигнали, заявление и предложения само изпратени на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Жалбата/сигнала/заявлението/предложението Ви ще бъде регистрирани с входящ номер, който ще Ви бъде изпратен обратно на посочения от Вас имейл на по-късен етап.
 4. Подаване на заявления за издаване на изходни данни, съгласуване на проекти, издаване на становища и за съгласуване на ПУП–ове, се извършва онлайн.
 5. Заявленията са публикувани на сайта на Дружеството, като се подават при желание на клиента на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..При подаването им, те трябва да са придружени с необходимите документи, описани в съответното заявление. Издаването на входящи номера ще се извърши на по-късен етап.
 6. Пререгистрации и сключване на окончателени договори ще се извършват след възстановяване на нормален режим на работа на Дружеството.
 7. За въпроси касаещи заявленията, клиентите могат да се свързват със следните телефони:

          0876 423 562;

         0876 419 639;

         0876 413 114;

         0876 423 391;

         0876 423 757;

         както и на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 1. Молим клиентите да се обръщат към телефон 02/813 00 66 за аварии и планови ремонтни дейности на „ВиК” ЕООД София, да използват онлайн-заявките за услуги през сайта на дружеството и известните електронни канали за комуникация.
24Февруари2020

Спряно е изтичането на питейна вода в с. Нови хан

 

Спряно е изтичането на питейна вода в с. Нови хан

 

"Водоснабдяване и канализация" - ЕООД - гр. София предприе мерки за спиране изтичането на питейна вода от резервоар в с. Нови хан, община Елин Пелин.

За да не се допуска отново такава ситуация, е намален капацитетът на помпите, които подават вода за жителите на селото, като е гарантирано нейното достатъчно количество. За осигуряване на необходимото качество тя се третира съгласно изискванията на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

До средата на следващата седмица ще бъде изградена автоматика, която да командва помпата, доставяща вода за резервоара на с. Нови хан, с цел предотвратяване на неговото преливане.

Към момента той е заключен. В рамките на днешния ден започва възстановяване на ограничението на достъпа на терена около него.

Съгласно сключения договор с Асоциацията по ВиК на София област за периода 2016 – 2030 г. ВиК - ЕООД - гр. София трябва да инвестира общо над 1,2 млн. лв. в стопанисването, поддръжката и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на потребителите в община Елин Пелин, на чиято територия се намира и с. Нови хан. Реализираните до момента инвестиции са в размер на 189 хил. лв.

За обслужваната от дружеството обособена територия от Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще бъде изготвено регионално прединвестиционно проучване. То ще съдържа техническа и икономическа документация за подготовката на инвестиционни предложения за финансиране на ВиК обекти с европейски средства.