Нарушено водоснабдяване на село Говедарци

Следствие авария на довеждащ водопровод за село Говедарци, голяма част от абонатите са с нарушено водоснабдяване. Поради лошите условия за работа (паднали дървета и тежък терен) аварията ще бъде отстранена в рамките на утрешния ден 12.12.2023г.