На вниманието на жителите на с. Клисура, общ. Самоков

Информираме Ви че утре (16.12.2022г.) водоподаването ще бъде преустановено поради ремонтни дейности и почистване на напорния резервоар.

След приключване на дейностите на 16.12.2022г. , както и на 17.12.2022г. водата да се използва само за битови нужди!

*Можете да получите още информация тук както и да се запишете за получаване на известие на e-mail чрез сайта ни.