На вниманието на жителите на с. Голяновци и гр. Костинброд

Поради прекъсване на електрозахранването на помпена станция „Шияковци“ е спряно водоподаването към с. Голяновци и част от гр. Костинброд.

Изчаква се съдействие от електроразпределителното дружество.