На вниманието на жителите на град Самоков!

Получихме сигналите Ви за нарушение във водоснабдяването в квартал Самоково и предприехме мерки:

  • Всички налични служители са на терен от рано сутринта;
  • Работи се от две аварийни групи по отстраняване на аварии по трасето от местния водоизточник „Пукната скала“;
  • Обхожда се цялостно трасето на довеждащия водопровод;
  • Следят се количествата постъпващи от Рилски водопровод и нивото на резервоара.

Полагат се всички усилия за нормализиране на водоснабдяването!